سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۷۶۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : تهیه، تامین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی با برآورد ۳,۵۰۱,۵۶۰,۰۰۰
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی - پایه ۵ رشته آب یا ۵ ساختمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ساعت ۱۲ الی ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت دوم - www.setadiran.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه، تامین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی grp
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )