سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۷۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : واگذاری حفر چاه های آبرفتی- آهکی با برآورد ۶,۰۲۵,۱۷۲,۷۹۰
شرایط : گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی- گواهی نمونه امضای محضری- گواهی احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته کاوشهای زمینی و حداقل پایه ۵
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تا ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حفر چاه های آبرفتی- آهکی شهر کلمه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )