مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از چاه شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

شماره آگهی ۹۷۰۰۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۷۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از چاه شماره سه و خط تقویت شبکه توزیع آب در شهرک صنعتی شکوهیه با برآورد ۶,۹۱۴,۲۰۳,۰۵۶
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته آب پایه ۵ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۱۰۰۲ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۲۰۰۰ یا ضمانتنامه های معتبر یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ال ی۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت--- قم، بلوار شهید صدوقی خیابان شهید عطاران، نبش کوچه شماره ۴
۰۲۵۳۲۹۱۹۲۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از چاه شرکت شهرکهای صنعتی استان قممناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از چاه شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن