سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۷۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب و .. با برآورد ۶,۹۱۴,۲۰۳,۰۵۶
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رشته آب پایه ۵ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ دریافت اسناد : ال ی۱۳۹۷/۰۴/۲۷ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از چاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )