سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری یزد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۱۸۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات مورد نیاز بیمه ای شهرداری یزد سازمانهای وابسته و برخی از شهرداریهای استان یزد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۰۹۱۵۲۱۰۰۰ بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانک تجارت و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ تا ساعت ۱۰
تاریخ ارسال مدارک : الی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سایت شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.yazd.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات مورد نیاز بیمه ای شهرداری یزد سازمانهای شهرداری یزدمناقصه واگذاری خدمات مورد نیاز بیمه ای شهرداری یزد سازمانهای شهرداری یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن