مناقصه عملیات اجرایی انسدا د بخشی از نوار مهران استانداری ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه استانداری ایلام

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۴۱۸۸۰۰۰۰۱۵
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۰۹۶۳۰۷۸۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی انسدا د بخشی از نوار مهران
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۱۸,۸۴۱,۷۵۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آدرس خرید اسناد : استانداری ایلام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ضمانتنامه بانکی معتبر قابل قبول میباشد
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی انسدا د بخشی از نوار مهران استانداری ایلاممناقصه عملیات اجرایی انسدا د بخشی از نوار مهران استانداری ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن