مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و آب منطقه ای کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۱۳۵۸۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و پایداری سدهای استان کرمانشاه
شرایط : شركتهای دارنده گواهينامه صلاحيت (معتبر) فعاليت در زمينه بهره برداری , نگهداری و کنترل ايمنی سدها از مديريت منابع آب ايران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۴-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۵-۰۷
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۸-۰۶ ---- تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و آب منطقه ای کرمانشاهمناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری , کنترل ایمنی و آب منطقه ای کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن