سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۱۵۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : عملیات مکانیکی -- عملیات آبخیزداری
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - حداقل پایه ۵ آب یا کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۸ الی ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 20097389900002 : عملیات مکانیکی حوزه آبخیز هشتبندی در شهرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )