مناقصه 20097389900002 : عملیات مکانیکی حوزه آبخیز هشتبندی در شهرستان منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۱۵۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۲ : عملیات مکانیکی حوزه آبخیز هشتبندی در شهرستان میناب و با برآورد ۵.۵۸۹.۴۰۴.۲۰۸ ریال و تضمین ۲۷۹.۴۷۰.۲۱۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۳ : عملیات آبخیزداری حوزه شهری در شهرستان میناب و با برآورد ۶.۱۳۲.۳۵۴.۰۴۳ ریال و تضمین ۳۰۶.۶۱۷.۷۰۲ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۴ : عملیات مکانیکی حوزه بویراحمدی - جایر در شهرستان حاجی آباد و با برآورد ۴.۰۴۲.۰۰۳.۷۰۰ ریال و تضمین ۲۰۲.۱۰۰.۱۸۵ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۵ : عملیات مکانیکی حوزه آبخیزداری گودمغان - گلچین در شهرستان حاجی آباد و با برآورد ۱۰.۳۱۷.۷۷۲.۴۲۵ ریال و تضمین ۵۱۵.۸۸۸.۶۲۱ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۶ : عملیات آبخیزداری حوزه لمزان در شهرستان بندر لنگه و با برآورد ۴.۵۵۷.۸۴۵.۴۶۷ ریال و تضمین ۲۳۷.۸۹۲.۲۷۳ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۷ : عملیات آبخیزداری احداث رسوبگیر حوزه گودمغان - گلچین در شهرستان حاجی آباد و با برآورد ۵.۲۱۱.۹۷۷.۷۵۳ ریال و تضمین ۲۶۰.۵۹۸.۸۸۸ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۸ : عملیات مکانیکی حوزه پوراحمدی - تیاب در شهرستان حاجی آباد و با برآورد ۴.۹۷۱.۰۵۷.۶۵۷ ریال و تضمین ۲۴۸.۵۵۲.۸۸۳ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۸۹۹۰۰۰۰۹ : عملیات مکانیکی حوزه آبخیز بادافشان - برزرد در شهرستان رودان و با برآورد ۴.۰۸۴.۹۱۱.۱۴۴ ریال و تضمین ۲۰۴.۲۴۵.۵۵۷ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - حداقل پایه ۵ آب یا کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۸ الی ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - بندرعباس، جنب بوستان خلیج فارس (پارک جنگلی)، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۷۶۳۳۶۷۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 20097389900002 : عملیات مکانیکی حوزه آبخیز هشتبندی در شهرستان منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگانمناقصه 20097389900002 : عملیات مکانیکی حوزه آبخیز هشتبندی در شهرستان منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن