سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۱۶۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : واگذاری مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب در شرایط اضطراری با برآورد ۲,۹۵۴,۴۵۱,۸۲۸
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )