سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۳۳۵۷۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی قهاوند
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۴-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۵-۰۹
آدرس خرید اسناد : دريافت اسناد مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۸-۰۷ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی قهاوند صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانمناقصه اجرای شبکه توزیع آب ناحیه صنعتی قهاوند صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن