سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۴۸۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۷۲۶۱۶ : تکمیل زیرگذر محور خور خور - گوگان --- ۹۷۲۶۱۷ : روسازی (شن ریزی، زیراساس، آسفالت) تکمیل زیرمحور خور خور - گوگان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه مطابق اسناد به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - تبریزف میدان راه آهن، ساختمان معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی اداره نگهداری راهها
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل استان آذربایجان شرقی در خیابان علامه طباطبایی، تقاطع خیابان شهید بهشتی (پل منصور)
۰۴۱۳۴۴۵۷۷۹۳-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 972616 : تکمیل زیرگذر محور خور خور - گوگان راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقیمناقصه 972616 : تکمیل زیرگذر محور خور خور - گوگان راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن