سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۴۳۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ساختمان مرکز بهورزی با برآورد ۱۲.۱۸۰.۴۷۲.۵۲۳ ریال و تضمین ۶۰۹.۰۲۵.۰۰۰ ریال رشته ابنیه --- احداث ساختمان ستاد شبکه با برآورد ۱۲.۲۷۹.۸۴۲.۵۷۴ ریال و تضمین ۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال رشته ابنیه --- احداث ساختمان مرکز بهداشتی درمانی شهری با برآورد ۷.۳۳۰.۹۷۰.۰۹۷ ریال و تضمین ۳۶۶.۵۵۰.۰۰۰ ریال رشته ابنیه --- تکمیل ساختمان مرکز روانی با برآورد ۲.۹۸۸.۵۹۹.۷۷۷ ریال و تضمین ۱۴۹.۴۳۰.۰۰۰ ریال رشته ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : از نشر آگهی به مدت ۱۰ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۴ روز کاری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ایلام بلوار آزادی ستاد دانشگاه ادره ساختمان امور قرادادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۳۳۳۴۴۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : بشارت نو
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ساختمان مرکز بهورزی با برآورد 12.180.472.523 ریال و دانشگاه علوم پزشکی ایلاممناقصه احداث ساختمان مرکز بهورزی با برآورد 12.180.472.523 ریال و دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن