سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۴۵۴۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری قرائت کنتور و توزیع قبوض، وصول مطالبات بدهی آب استان سمنان و سرخه با برآورد ۴.۷۸۵.۱۱۲.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- شاهرود و میامی با برآورد ۵.۰۳۷.۱۵۸.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- دامغان با برآورد ۲.۰۵۳.۸۸۴.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- مهدیشهر با برآورد ۱.۴۳۰.۶۴۴.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- گرمسار و آرادان با برآورد ۲.۱۴۴.۰۱۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی تایید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۱۱۱۱۲۲۲۲۱۹۴ بانک رفاه کارگران / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب شماره ۱۱۱۱۱۲۲۲۲۲۱۹۴ بانک رفاه کارگران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ الی ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سنندج، بلوار بسیج، روبه روی استانداری، شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان، دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب شهری استان
۰۲۳۴۴۴۹۱۱۷-۲ داخلی ۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری قرائت کنتور و توزیع قبوض، وصول مطالبات بدهی آب و فاضلاب شهری استان سمنانمناقصه واگذاری قرائت کنتور و توزیع قبوض، وصول مطالبات بدهی آب و فاضلاب شهری استان سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن