سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز کارون

شماره آگهی ۹۶۰۰۰۷۴-۴۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۴۵۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین تعداد ۴ عدد الکترو پمپ گودالهای آب و نفت با برآورد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۷ روز از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۶۷۶۱۰ تلفن ۰۶۱۳۲۲۴۹۸۰۶ فکس
- ایمیل WWW.KOGPC.NISOC.IR وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین تعداد 4 عدد الکترو پمپ گودالهای آب و بهره برداری نفت و گاز کارونمناقصه تامین تعداد 4 عدد الکترو پمپ گودالهای آب و بهره برداری نفت و گاز کارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن