سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۲۶۲۰۰۰۰۲۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۵۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه GC-MS/MS جهت آزمایشگاه رفرانس کنترل معاونت غذا و دارو
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب ۰۱۰۴۱۷۳۷۰۲۰۰۷ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - کرمانشاه بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، طبقه اول، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - کرمانشاه بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره یک، طبقه سوم، دبیرخانه محرمانه
۰۸۳۳۸۳۷۵۱۶۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - بار دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه GC-MS/MS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاهمناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه GC-MS/MS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن