سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان هرمزگان

شماره آگهی ۴۷/۹۸ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۵۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل راه روستایی چهارده روستا - مدت پیمان ۸ ماه با برآورد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ راه و ترابری و ظرفیت خالی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمدهای عمومی بانک ملی به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۵۴۰۹۰۰۸ / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : رویش ملت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل راه روستایی چهارده روستا - مدت پیمان 8 راه و شهرسازی استان هرمزگانمناقصه تکمیل راه روستایی چهارده روستا - مدت پیمان 8 راه و شهرسازی استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن