سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مازندران

شماره آگهی ۹۷۱۰۱۰۲۵۸ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۵۲۹۰|۲۷۱۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه - خرید ۱۲۷۰۰ انواع لامپ گازی بخار سدیم
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۸۶.۵۴۹.۳۶۵ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - خرید 12700 انواع لامپ گازی بخار سدیم توزیع نیروی برق استان مازندرانمناقصه اصلاحیه - خرید 12700 انواع لامپ گازی بخار سدیم توزیع نیروی برق استان مازندران
مناقصه اصلاحیه - خرید 12700 انواع لامپ گازی بخار سدیم توزیع نیروی برق استان مازندرانمناقصه اصلاحیه - خرید 12700 انواع لامپ گازی بخار سدیم توزیع نیروی برق استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن