مناقصه اجرای جدول کانیو و جوی وسط منطقه دو به شهرداری بابل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۵۶۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای جدول کانیو و جوی وسط منطقه دو به مدت ۶ ماه با برآورد ۴,۹۹۹,۹۶۲,۵۴۶
شرایط : رتبه راه یا ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۹.۹۹۸.۱۲۷ ريال به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ راس ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۱۱۳۲۲۲۳۴۰۱-۳۲۲۲۱۴۲۳ د داخلی ۲۱۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.babolcity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - چاپ اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای جدول کانیو و جوی وسط منطقه دو به شهرداری بابلمناقصه اجرای جدول کانیو و جوی وسط منطقه دو به شهرداری بابل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن