مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی شهرستانهای ایلام ، چوار گاز استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان ایلام

شماره آگهی ۳۵/۹/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۵۶۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی شهرستانهای ایلام ، چوار ، بخش سیوان و روستاهای تابعه با برآورد ۳۹,۵۸۶,۰۷۰,۱۸۲
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ---
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سیبای ۲۱۷۴۵۳۰۶۲۱۰۰۴ / سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۷۳.۳۰۴.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا ورایز به حساب سیبای ۲۱۷۴۵۳۰۶۲۱۰۰۴ بانک ملی یا سایر ضمانت نامه های معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : یالام چهار راه پیام نور بلوار تعمیرکاری نبش خیابان استاد شهریار
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست
۰۸۴۳۲۲۳۵۸۲۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی شهرستانهای ایلام ، چوار گاز استان ایلاممناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی شهرستانهای ایلام ، چوار گاز استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن