مناقصه خرید 16000 عدد انواع مقره کششی و سوزنی سیلیکونی توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شماره آگهی ۴۶/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۶۳۱۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۶۰۰۰ عدد انواع مقره کششی و سوزنی سیلیکونی - تولید داخل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ به مدت پنج روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ تا ساعت ۱۲/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : امور تدارکات شرکت در کرمانشاه خیابان شهید امجدیان سیلو و یا سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۲۴۵۹۹۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید - نوبت دوم
منابع : ابرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 16000 عدد انواع مقره کششی و سوزنی سیلیکونی توزیع نیروی برق استان کرمانشاهمناقصه خرید 16000 عدد انواع مقره کششی و سوزنی سیلیکونی توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن