مناقصه ارزیابی کیفی - خریداری کالا: 01-90-9331047/F: خرید SHINKO STEAM TURBINE پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۹۷/L/۱۰ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۶۲۱۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - خریداری کالا: ۰۱-۹۰-۹۳۳۱۰۴۷/F: خرید SHINKO STEAM TURBINE - ضمانتنامه ۶۲۴.۰۶۶.۶۰۰ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۵۳۲۲۶۹/G۰۹: ماده شیمیایی ضدرسوب - ضمانتنامه ۱.۲۳۷.۹۱۲.۶۷۳ ریال --- ۰۱-۹۰-۹۷۳۲۰۳۳/G۱۴: خرید LINE PIPE ۴ - ضمانتنامه ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۴۴۳۴۰۰۳۷۳/G۱۵: خرید CNC PLATE DRILLING MACHINE - ضمانتنامه ۱۹۳.۸۵۱.۸۵۷ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۵۴۲۴۰۰۹۴۰/P۷: آنتی اکسیدان - ضمانتنامه ۱۹۹.۰۰۲.۵۱۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۶۳۲۸۰۰۴۷۰/G۱۳: ویدئو پروژکتور - ضمانتنامه ۱۹۱.۲۷۵.۰۰۰ ریال --- ۴۰-۹۰-۹۶۴۲۴۰۱۰۳۹/P۷: خرید COMPLETE CENTERFUGAL AIR BLOWER - ضمانتنامه ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز از نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم - به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - خریداری کالا:
01-90-9331047/F: خرید SHINKO STEAM TURBINE پالایش نفت آبادانمناقصه ارزیابی کیفی - خریداری کالا:
01-90-9331047/F: خرید SHINKO STEAM TURBINE پالایش نفت آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن