استعلام چاپ نمونه برگه های بانکی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت شعب بانک کشاورزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مدیریت شعب بانک کشاورزی

شماره آگهی ۱۱۹۷۴۲۸۳۰۰۰۰۰۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۶۱۱۹۷۴۲۸۳۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام چاپ نمونه برگه های بانکی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : قم خیابان امام روبروی تولید درارو سرپرستی بانک کشاروزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۶۶۰۱۰۲۰ تلفن ۰۲۵-۶۶۱۸۹۱۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام چاپ نمونه برگه های بانکی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت شعب بانک کشاورزیاستعلام چاپ نمونه برگه های بانکی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت شعب بانک کشاورزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن