مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۶۱۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه به بخش خصوصی در سال ۹۷ با برآورد ۳,۸۷۷,۱۶۱,۸۲۲
شرایط : ارائه گواهی نامه معتبر تایید صلاحیت از اداره کل تعاون کار، رفاه اجتماعی در امور حمل و نقل- داشتن ربته بندی طرح طبقه بندی مشاغل- ارائه گواهی نامه معتبر صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی- تصویر کارت ملی و شناسنامه - تایید گواهی امضا مجاز از دفتر خانه رسمی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۹۲۰۰۰۷۰۸۵۳ بانک ملت یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا سایر تضامین قابل قبول در آئین نامه تضمین معاملات
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت---- بجنورد، خیابان امام خمینی غربی، نبش امام خمینی ۴۲، شرکت ملی پخش فرآرده های نفتی منطقه خراسان شمالی، طبقه اول، اتاق ۲۲۲، دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۸۳۲۳۲۵۷۱۱-۱۲ داخلی ۲۰۰ تلفن ۰۵۸۳۲۳۱۳۷۷۱ فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالیمناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن