سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۸۱۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۷/۵ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۱ - برآورد ۳۵۴.۴۲۲.۰۰۱.۴۵۳ ریال - تضمین ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۶ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۲ - برآورد ۲۶۵.۰۳۶.۵۰۸.۷۳۰ ریال - تضمین ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۷ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۳ - برآورد ۳۰۱.۲۸۵.۰۷۷.۱۶۴ ریال - تضمین ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۸ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۴ - برآورد ۳۴۵.۵۵۸.۵۹۷.۲۸۱ ریال - تضمین ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۹ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۵ - برآورد ۱۸۹.۲۷۴.۱۷۴.۲۷۸ ریال - تضمین ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۱۰ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۶ - برآورد ۲۸۳.۳۶۰.۶۸۲.۹۳۰ ریال - تضمین ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۱۱ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۷ - برآورد ۲۷۷.۲۵۷.۶۲۴.۸۹۰ ریال - تضمین ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۷/۱۲ - واگذاری امور خدمات شهری منطقه ۸ - برآورد ۱۲۹.۳۲۷.۳۵۵.۲۶۴ ریال - تضمین ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی در وجه کارفرما با حداقل اعتبار ۳ ماه یا بلوکه مطالبات قطعی تایید شده یا واریز وجه نقد به حساب بانک شهر IR۰۷۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳۰۰۴۳۰۰۵۴ بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ لغایت ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ لغایت ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : قم - بلوار امام موسی صدر - جنب بوستان شهید بنیادی - شهرداری مرکزی - طبقه ۶ - اداره کل حراست
۰۲۵۳۶۱۰۴۳۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.QOM.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 97/5 - واگذاری امور خدمات شهری منطقه 1 - شهرداری قممناقصه 97/5 - واگذاری امور خدمات شهری منطقه 1 - شهرداری قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن