سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۲۸۵۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به ۱۲ نفر به مدت یکسال و قابل تمدید برای سالهای آتی
شرایط : گواهی صلاحیت و ظرفیت آزاد کاری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۸۴۲۲۲۶۳۰ بانک کشاورزی / سپرده شركت در مناقصه ۱۹۴.۷۰۰.۰۰۰ ريال به صورت وجه نقدبه حساب شماره ۸۴۲۲۲۶۳۰ بانک کشاورزی یا چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ سا عت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادها
۰۲۳۳۱۶۲۰۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به 12 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنانمناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به 12 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن