سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه کردستان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۴۶۴۲۰۰۰۰۰۳
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۰۹۶۳۱۳۲۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای باقیمانده عملیات سازه و اجرای کامل ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی شهرستان سقز با برآورد ۵۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
آدرس خرید اسناد : استان کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - صندوق پستی ۴۱۶ کد پستی ۶۶۱۷۷۱۵۱۷۵ ساختمان سازمان مرکزی، مدیریت امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : ۱- واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد) ریال وجه نقد به شماره حساب جاری ۴۵۶۱۹ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کردستان(کد ۱۱۰۸۰) ۲- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰(دومیلیارد ) ریال توجه :**محل تامین اعتبار و پرداخت اسناد، اسناد خزانه اسلامی می باشد. ** به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد( پیش پرداخت، پرداخت نمی گردد). اسنادفنی مناقصه دارای ۲ فایل بوده، به دلیل کمبود فضا، اولی در محل اسناد فنی ودیگری در محل سایر مدارک/اطلاعات درج گردیده است .
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای باقیمانده عملیات سازه و اجرای کامل ابنیه، تاسیسات دانشگاه کردستانمناقصه اجرای باقیمانده عملیات سازه و اجرای کامل ابنیه، تاسیسات دانشگاه کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن