سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

شماره آگهی ۱۱۹۷۰۳۱۲۰۰۰۲۶۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۰۱۱۹۷۰۳۱۲۰۰۰۲۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : استعلام ایران کد مشابه میباشد کیت ACT موردنیاز است
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۴-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : سردشت جنب دانشکده پزشکی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۲۶ تلفن ۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۲۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام ایران کد مشابه میباشد کیت  ACT  موردنیاز مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنیناستعلام ایران کد مشابه میباشد کیت  ACT  موردنیاز مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن