مناقصه واگذاری تبلیغات محیطی خود بمدت یکسال شمسی در محوطه سازمان بهشت زهرا (س)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۱۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۲۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تبلیغات محیطی خود بمدت یکسال شمسی در محوطه بهشت زهرا (س)
شرایط : دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه - دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی (گرید) چاپ بنر یا تبلیغات محیطی از حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران - ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار یا تاییدیه ثبت نام
مبالغ : مبلغ خرید اسناد فیش واریزی ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س) / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی تهیه شده در سطح استان تهران در وجه این سازمان با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س) بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از نشر در اوقات اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از نشر در اوقات اداری تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم تهران - قم ساختمان اداری شماره یک سازمان - اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.beheshtezahra.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم -تجدید
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تبلیغات محیطی خود بمدت یکسال شمسی در محوطه سازمان بهشت زهرا (س)مناقصه واگذاری تبلیغات محیطی خود بمدت یکسال شمسی در محوطه سازمان بهشت زهرا (س)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن