مناقصه واگذاری قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی و کارکنان تامین ایران ترانسفو
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ایران ترانسفو

شماره آگهی ۱-۰۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی و کارکنان تامین نیرو
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت --- زنجان کیلومتر ۵ جاده تهران کارخانه های ایران ترانسفو
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۷۹۰۵۵۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iran-transfo.com وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی و کارکنان تامین ایران ترانسفومناقصه واگذاری قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی و کارکنان تامین ایران ترانسفو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن