مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد 3000 توزیع نیروی برق استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۵۳۸۰۰۰۰۰۱۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد ۳۰۰۰ دستگاه--- کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز آپارتمانی به تعداد ۳۰۰۰ دستگاه --- با برآورد ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۵۳۱۴۲۱۷۰۰۶ سامانه ستاد / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۱۴۰۰۵۱۰۳۶۵۱ بانک مسکن شعبه مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه موسسات بیمه، گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده توسط امور مالی شرکت و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز کاری پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰تا ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)- اراک خیابان امام موسی صدر امور پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸-۳۲۲۲۶۰۳۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دومرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد 3000 توزیع نیروی برق استان مرکزیمناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد 3000 توزیع نیروی برق استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن