مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان راه آهن شرق
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن شرق

شماره آگهی ۰۴۹۷-۰۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت محور ادراه کل راه آهن شرق (طبس) بوسیله آژانس (درون شهری و برون شهری)
شرایط : رشته حمل و نقل صادره از استان های خراسان جنوبی و یزد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سیبای شماره ۲۱۷۶۴۰۲۲۰۰۰۰۴ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت -- طبس ایستگاه راه آهن اداره کل راه آهن شرق امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : طبس ایستگاه راه آهن اداره کل راه آهن شرق امور قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان راه آهن شرقمناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان راه آهن شرق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن