استعلام به استناد اگهی روزنامه تجارت شماره1309 روز شنبه مورخ30/04/97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام

شماره آگهی ۱۱۹۷۰۲۰۱۰۰۰۰۱۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۱۱۹۷۰۲۰۱۰۰۰۰۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : استعلام به استناد اگهی روزنامه تجارت شماره۱۳۰۹ روز شنبه مورخ۳۰/۰۴/۹۷ محوطه سازی و اجرای پارکینگ سازمان صنعت و معدن استان ایلام ساختمان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : ایلام - بلوا شهید مدرس - سازمان صنعت ، معدن و تجارت
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴-۳۳۳۳۸۱۰۱ تلفن ۰۸۴-۳۳۳۳۳۳۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام به استناد اگهی روزنامه تجارت شماره1309 روز شنبه مورخ30/04/97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلاماستعلام به استناد اگهی روزنامه تجارت شماره1309 روز شنبه مورخ30/04/97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن