مناقصه P/F FANN API/LPLT LOW PRESSURE FILTER PRESS SERIES 300 national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی FP/۰۹-۹۷/۰۰۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۲۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F FANN API/LPLT LOW PRESSURE FILTER PRESS SERIES ۳۰۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.NIDC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس اگهی مراجعه شود
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه P/F FANN API/LPLT LOW PRESSURE FILTER PRESS SERIES 300 national iranian drilling companyمناقصه P/F FANN API/LPLT LOW PRESSURE FILTER PRESS SERIES 300 national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن