مناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

شماره آگهی ۴/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۱۶۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری و تعمیرات، تامین آب، رفع حوادث شبکه، خطوط انتقال و انشعابات آب و انجام عملیات سرمایه ای) در منطقه باغستان - مدت زمان انجام عملیات بیست و چهار ماه شمسی با برآورد ۱۹,۲۵۸,۶۵۹,۸۲۵
شرایط : حداقل رتبه ۵ رسته آب - معرفی نامه مشتمل بر شماره اقتصادی، شماره ثبت، کدپستی ۱۰ رقمی، شماره نمابر و فیش بانکی به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا شعبه اکباتان / سپرده شركت در مناقصه ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا شعبه اکباتان و یا ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی و یا گواهی صادره از امور مالی آبفای شهرها و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ تا پایان ساعت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ساعت ۹/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه مرکزی شرکت در تهران، کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج تهرانسر مرکزی بلوار اصلی انتهای خیابان شهید راسخ مهر کوچه یکم غربی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران ساختمان شماره یک
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران
۰۲۱۴۴۵۰۸۳۳۶-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهرانمناقصه ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری (نگهداری آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن