مناقصه ارزیابی کیفی رنگ آمیزی مخازن TK-4001, TK-8001, TK-5002 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی بوعلی سینا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۴۳۱۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی رنگ آمیزی مخازن TK-۴۰۰۱, TK-۸۰۰۱, TK-۵۰۰۲ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا خود واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت ۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ رز پس از خامتمه مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و یا دفتر امور پیمانها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایت ۴، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
آدرس ارسال مدارک : سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و یا دفتر امور پیمانها واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایت ۴، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
۰۶۱۳۱۶۸۵۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bspc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی رنگ آمیزی مخازن TK-4001, TK-8001, TK-5002 شرکت پتروشیمی بوعلی سینامناقصه ارزیابی کیفی رنگ آمیزی مخازن TK-4001, TK-8001, TK-5002 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن