سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۳۱۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی و قرائت کنتور مشترکین در شهرهای ربط، میرآباد، گردکشانه و باروق - مدت اجرا ۳۰ ماه
شرایط : پایه ۵ آب و بالاتر - گواهینامه صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - معرفی نامه کتبی و رسید واریز خرید اسناد به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری سیبا ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری سیبا ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ راس ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : ارومیه، چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : ارومیه، چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها
۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۴ تلفن ۰۴۴۳۱۹۴۵۳۷۶ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و رفع اتفاقات آب و فاضلاب استان آذربایجان غربیمناقصه ارزیابی کیفی نگهداری، تعمیرات، بهره برداری و رفع اتفاقات آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن