سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهداشت و درمان صنعت نفت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۳۳۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی جهت واگذاری انجام خدمات مورد نیاز در درمانگاه صنعت نفت کرمان
شرایط : تصویر اساسنامه با ذکر آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (جهت اشخاص حقوقی) و مدک تحصیلی و گواهینامه های علمی و آموزشی مرتبط (جهت اشخاص حقیقی) - روزمه فعالیت های مشابه با ذکر فهرست کارفرمایان به همراه رضایتنامه های اخذ شده - گردش حساب بانکی متعلق به شرکت یا فرد متقاضی منتهی به چهار ماهه آخر - سایر مدارک و مستندات مفید و مرتبط به تشخیص متقاضی به همراه آدرس کامل پستی و شماره تماس
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي نوبت اول
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر امور پیمانها بهداشت درمان شرکت نفت شمالشرق در مشهد، بلوار سازمان آب (شهید صادقی)، ابتدایی خیابان رز، پلاک ۴
۰۵۱۳۷۲۶۶۰۴۱ داخلی ۲۳۵ و ۲۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه بهداشت و درمان صنعت نفتمناقصه شناسایی افراد و شرکت های صاحب صلاحیت در زمینه بهداشت و درمان صنعت نفت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن