سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان لرستان

شماره آگهی ۱۲-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۳۳۴۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرایی پروژه ها در ۱۷ ردیف به شرح : آسفالت راههای روستایی الیگودرز (چال قلعه، اسلام آباد، گشان، دره ماهی علیا و سفلی - دهگاه نخودکار دمنی - حراباد سفلی و علیا - کیزاندره - قلعه پاچه - آلی محمود کانسرخ - خورمهه و ... با برآورد ۵۴.۶۳۹.۹۳۱.۹۰۹ ریال و تضمین ۲.۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت راههای روستایی شهرستان نورآباد ۲ (محورهای گرگعلی آباد - ملک آباد - یوسف آباد عبدامنی - عباس آباد شبیاخ - سرناوه و ... با برآورد ۲.۱۷۴.۲۸۰.۶۱۶ ریال و تضمین ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت راههای روستایی ضرون شهرستان کوهدشت با برآورد ۷.۷۰۲.۶۸۰.۶۱۶ ریال و تضمین ۳۸۶.۰۰۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت راههای روستایی همیان - ضرون و شیرز شهرستان کوهدشت بطول کلی ۲۳ کیلومتر با برآورد ۴۵.۴۳۴.۸۷۷.۸۹۵ ریال و تضمین ۲.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- آسفالت راههای روستایی شهرستان ازنا (گلیجرد، فرزیان تا کارخانه شیشه، دو بلوکان و...) بطول کلی ۲۲/۵ کیلومتر با برآورد ۳۶.۷۹۸.۶۵۸.۲۹۴ ریال و تضمین ۱.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راههای روستایی شهرستان بروجرد (گوله کریم آباد، دهگاه حاجی آباد، دره زاغه سفلی و...) بطول کلی ۱۹ کیلومتر با برآورد ۱۰.۷۸۱.۳۲۵.۱۲۷ ریال و تضمین ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی محورهای روستایی همیان و شیرز شهرستان کوهدشت با برآورد ۹.۳۳۱.۳۵۷.۸۰۰ ریال و تضمین ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راههای روستایی شهرستان ازنا (دوبلوکان - هندر وهندر به دره تخت) ۱۰/۵ کیلومتر با برآورد ۴.۷۴۴.۰۵۶.۱۳۶ ریال و تضمین ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث پل روستای اولاد قباد شهرستان کوهدشت (تجدید) با برآورد ۷.۹۹۹.۳۰۹.۷۵۷ ریال و تضمین ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راه های روستایی بخش کاکاوند ۲ شهرستان دلفان با برآورد ۴.۵۰۸.۳۰۰.۲۴۹ ریال و تضمین ۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- چهار خطه نمودن محور ازنا - شازند (حجم باقی مانده آسفالت به طول ۹ کیلومتر) با برارود ۴۶.۹۶۲.۸۱۰.۸۲۷ ریال و تضمین ۵۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای اساس محور چزال (شهرستان خرم آباد) به طول ۳.۶ کیلومتر با برآورد ۲.۶۵۳.۳۱۳.۸۹۲ ریال و تضمین ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی راه روستایی درب گنبد به بره صید احمد و محور روستای پشت باغ ضرونی شهرستان کوهدشت به طول کلی ۲۰ کیلومتر با برآورد ۳۰.۴۷۶.۴۳۷.۷۳۲ ریال و تضمین ۱.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی محور ایلاهوره - علی آباد - پیردوستی - کوله مرز وسطی - نظر آباد شهرستان دلفان به طول ۱۲ کیلومتر با برآورد ۹.۶۷۵.۳۸۴.۴۱۹ ریال و تضمین ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بهسازی محور روستایی بهزاد آباد عربان شهرستان دورود - به طول ۱۰ کیلومتر با براورد ۱۲.۰۲۹.۱۸۴.۱۳۵ ریال و تضمین ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تقاطع غیر همسطح شهرک سپاه - سنگبری - تلوری - نوژبان با برآورد ۵۸.۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - گواهینامه صلاحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار و آخرین آگهی تغییرات بیش از دو سال نگذشته باشد - مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه های رسمی و...
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - خرم آباد، خیابان بزرگرمهر، ساختمان شماره ۲، اداره کل راه و شهرسازی لرستان، اداره حراست
۰۶۶۳۳۲۰۹۱۹۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول --- جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به عکس آگهی مراجعه نمائید
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرایی پروژه ها در 17 راه و شهرسازی استان لرستانمناقصه ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرایی پروژه ها در 17 راه و شهرسازی استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن