سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۴۶۷۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه گل خندان شهرستان فامنین با برآورد ۱۱.۴۸۲.۱۶۸.۹۳۸ ریال و تضمین ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه گل مرغ آباد شهرستان فامنین با برآورد ۸.۲۵۶.۵۸۸.۹۰۴ ریال و تضمین ۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه طجر علوی شهرستان ملایر با برآورد ۷.۴۵۴.۸۷۲.۵۱۲ ریال و تضمین ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه مرتع بلاغ همدان با برآورد ۶.۸۹۶.۱۵۴.۲۱۶ ریال و تضمین ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه گونلو با برآورد ۶.۰۲۳.۸۴۴.۳۳۴ ریال و تضمین ۳۰۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه شنجور رزن با برآورد ۳.۱۹۹.۳۹۴.۱۶۶ ریال و تضمین ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه گنبد همدان با برآورد ۲.۷۶۸.۱۵۸.۳۹۷ ریال و تضمین ۱۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه فسیجان بهار با برآورد ۲.۷۳۴.۸۰۳.۱۸۲ ریال و تضمین ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه معروف همدان با برآورد ۲.۲۴۷.۰۳۴.۵۳۰ ریال و تضمین ۱۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل ۵ کشاورزی یا آب
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ تا ساعت ۱۴:۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ تا ساعت ۱۴:۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : همدان بلوار فلسطین، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، امور قراردادها
۰۸۱۳۴۲۲۲۲۸۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه گل خندان شهرستان منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدانمناقصه احداث بدنه های رسوبگیر در حوزه گل خندان شهرستان منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن