سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

شماره آگهی ۱۱۹۷۰۳۱۲۰۰۰۳۳۱
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۴۱۱۹۷۰۳۱۲۰۰۰۳۳۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : استعلام ایران کد مشابه کاتتر تشخیصی JL۴ , JR۴ ۶F
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : سردشت جنب دانشکده پزشکی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۲۶ تلفن ۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۲۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام ایران کد مشابه کاتتر تشخیصی JL4 , JR4 6F مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنیناستعلام ایران کد مشابه کاتتر تشخیصی JL4 , JR4 6F مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن