مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران انجام آزمایشات کنترل کیفی پروژه های راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۶۱/۳۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۷۲۶۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران انجام آزمایشات کنترل کیفی پروژه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی - مدت انجام پروژه ۲۴ ماه شمسی با روش QCBS با برآورد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل پایه ۳ گروه ژئوتکنیک
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ راس ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه کمیسیون مناقصات در مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای - اداره پیمان و رسیدگی و یا سایت اینترنتی
آدرس ارسال مدارک : مشهد، انتهای خیابان فدائیان اسلام، اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای خراسان رضوی واحد دبیرخانه
۰۵۱۳۳۱۵۸۴۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران انجام آزمایشات کنترل کیفی پروژه های راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضویمناقصه ارزیابی کیفی مشاوران انجام آزمایشات کنترل کیفی پروژه های راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن