مناقصه ارزیابی کیفی خرید رله های حفاظتی مورد نیاز حوزه برق منطقه ای خراسان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای خراسان

شماره آگهی ۱۶/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۷۲۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید رله های حفاظتی مورد نیاز حوزه طرح و توسعه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال از طریق سامانه ستاد به شرت مشاور پایا نرو پاژ / سپرده شركت در مناقصه ۴.۷۹۴.۵۳۴.۴۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- مشهد انتهای بلوار وکیل آباد نرسیده به ردو راهی شاندیز طرقبه سمت راست امور تدارکات و قراردادها
۰۵۱۳۶۱۰۳۶۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.krec.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید رله های حفاظتی مورد نیاز حوزه برق منطقه ای خراسانمناقصه ارزیابی کیفی خرید رله های حفاظتی مورد نیاز حوزه برق منطقه ای خراسان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن