سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری فردیس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۸۴۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه معابر سطح منطقه یک با اعتبار ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری و یا ارائه پروانه بهره برداری تولید آسفالت) --- خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه معابر سطح دو با اعتبار ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری و یا ارائه پروانه بهره برداری تولید آسفالت) --- جمع آوری آبهای سطحی و چاه های جذبی منطقه یک با برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری یا آب --- جمع آوری آبهای سطحی و چاه های جذبی منطقه دو با برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری یا آب --- جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه یک با اعتبار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری) --- جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح منطقه دو با اعتبار ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ راه و ترابری) --- احداث و تجهیز پارک های محله ای سطح منطقه یک با اعتبار ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ ابنیه) --- احداث و تجهیز پارک های محله ای سطح منطقه دو با اعتبار ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۴ ابنیه) --- احداث و بازسازی سرویس بهداشتی سطح منطقه یک با اعتبار ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ ابنیه) --- احداث و بازسازی سرویس بهداشتی سطح منطقه دو با اعتبار ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ ابنیه) --- تکمیل سوله های مدیریت بحران با اعتبار ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با حداقل رتبه (۵ ابنیه و ۵ تاسیسات)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۴۰۰۸۱۹۶۸۸۶۴۵ بانک شهر شعبه فردیس / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۱۰۰۸۲۳۰۰۴۱۳۹ بانک شهر شعبه فردیس و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری فردیس در جاده ملارد، روبروی پارک منظریه، شهرداری فردیس طبقه اول
آدرس ارسال مدارک : فردیس، جاده ملارد، روبروی پارک منظریه، شهرداری فردیس، طبقه همکف دبیرخانه شهرداری فردیس
۰۲۶۳۶۶۵۸۱۱۰ داخلی ۲۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://oldpmn.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه معابر سطح شهرداری فردیسمناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه معابر سطح شهرداری فردیس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن