سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خریداری تجهیزات لاندری

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۰۸۷۵۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری تجهیزات لاندری
تاریخ دریافت اسناد : از مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
توضیحات : دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری تجهیزات لاندری مرکز آموزشی درمانی نمازی  مناقصه خریداری تجهیزات لاندری مرکز آموزشی درمانی نمازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن