سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۰۶۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۸۰-۲/۹۷ : خرید تعداد ۳۴۲۵۰ دستگاه انواع کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه تخت و خرید ۳۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی چند تعرفه مستقیم و خرید ۲۳۲۵۰ عدد قاب کنتور تخت با تضمین ۱.۵۳۴.۱۹۵.۰۰۰ ریال --- ۸۱-۲/۹۷ : خرید مقدار ۲۵۸۵۰۰ متر انواع کابل مسی فشار ضعیف با تضمین ۶۹۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۲-۲/۹۷ : خرید تعداد ۲۳۷۰۰ عدد انواع یراق آلات کابل خودنگهدار با تضمین ۲۲۲.۳۹۵.۰۰۰ ریال--- ۸۶-۲/۹۷ : خرید تعداد ۶۴۸ اصلح انواع پایه بتونی چهارگوش با تضمین ۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۷-۲/۹۷ : خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم با تضمین ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۸-۲/۹۷ : خرید تعداد ۸۳۸ اصله انواع پایه بتونی چهارگوش با تضمین ۴۷۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸۹-۲/۹۷ : خرید تعداد ۱۰۰۰ اصله انواع پایه بتونی چهارگوش با تضمین ۴۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال ---
شرایط : تاییدیه از شرکت توانیر یا شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فراگیر ۳۱۳۶۰۳۸۱۴۰ بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۲۲۲۱۴۸۸۸۶۰۰۷ بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان و یا ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر و یا گواهی خالص مطالبات قطعی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : گرگان، ابتدای جاده آق قلا، ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و یا پایگاه ملی مناقصات و یا سایت توانیر
آدرس ارسال مدارک : گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت ۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن ۰۱۷۳۲۶۲۷۴۳۰ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 80-2/97 : خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز توزیع نیروی برق استان گلستانمناقصه 80-2/97 : خرید تعداد 34250 دستگاه انواع کنتور تکفاز توزیع نیروی برق استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن