سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان البرز

شماره آگهی ۳۱۷۰۴۷۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۰۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه گازرسانی به روستای کندر با برآورد ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : شناسه ملی و توان فنی و اجرائیی و سابقه - رتبه تاسیسات و تجهیزات مرتبط و معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور و ظرفیت خالی در سقف مبلغ مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۳۶۰۰۱۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه شریعتی کرج کد ۲۶۵۹ بنام این شرکت و ارائه اصل فیش واریزی / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۶۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
آدرس خرید اسناد : طبقه دوم واحد امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه حراست
۰۲۶۳۴۱۸۷۱۴۶ تلفن ۰۲۶۳۴۱۸۷۱۴۲ فکس
- ایمیل www.shana.ir www.nigc-alborz.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه گازرسانی به روستای کندر گاز استان البرزمناقصه گازرسانی به روستای کندر گاز استان البرز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن