مناقصه عملیات سنگی ملاتی سرتنگ رمون 2- جیرفت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۴۲۷۹۰۰۰۰۰۴
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۰۹۶۳۲۵۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات سنگی ملاتی سرتنگ رمون ۲- جیرفت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۲,۳۷۱,۴۹۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
آدرس خرید اسناد : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات سنگی ملاتی سرتنگ رمون 2- جیرفت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمانمناقصه عملیات سنگی ملاتی سرتنگ رمون 2- جیرفت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن