سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۰۱۵۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری شامل احداث بندهای ملاتی، گابیونی و خشکه چیندر حوزه کهوانک - وندر (شهرستان آبیک)
شرایط : صلاحیت پیمانکاران باید در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و آب با پایه ۱ الی ۵
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و وب سایت اینترنتی و معاونت آبخیزداری اداره
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - دبیرخانه اداره در خیابان نواب شمالی مجتمع ادارات
۰۲۸۳۳۳۷۳۰۸۸-۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://Qazvin.frw.org.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری شامل احداث بندهای ملاتی، گابیونی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوینمناقصه اجرای عملیات آبخیزداری شامل احداث بندهای ملاتی، گابیونی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن