سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۶۸۰۰۲۰-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۳۹۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه p/f ROLLS -ROYCE AVON GAS GENERATOR AVON MK ۱۵۳۳-۳۴-۷۶G/۱۰۱G REF.ROLLS-ROYCE LIMITED
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۵۸۹ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه p/f ROLLS -ROYCE AVON GAS GENERATOR AVON MK 1533-34-76G/101G national iranian south oilfields companyمناقصه p/f ROLLS -ROYCE AVON GAS GENERATOR AVON MK 1533-34-76G/101G national iranian south oilfields company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن