مناقصه P/F ROLLS - ROYCE AVON GAZ GENERATOR AVON MK national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۵۸۰۰۴۴-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۳۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه P/F ROLLS - ROYCE AVON GAZ GENERATOR AVON MK .۱۵۳۳-۳۴-۷۶G /۱۰۱G - REF ROLLS - ROYCE LIMITED
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۴۵۵ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه P/F ROLLS - ROYCE AVON GAZ GENERATOR AVON MK national iranian south oilfields companyمناقصه P/F ROLLS - ROYCE AVON GAZ GENERATOR AVON MK national iranian south oilfields company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن