سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، شستشو و تحویل ملزومات پارچه ای قطارهای مسافری ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۴۱۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، شستشو و تحویل ملزومات پارچه ای قطارهای مسافری ...
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری ساعت ۸ الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، شستشو و تحویل ملزومات مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، شستشو و تحویل ملزومات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن